HALO | Handwriting Analysis as methodology to defend Learners creativity and reinforce Orientation

Project Title:

HALO – Handwriting Analysis as methodology to defend Learners creativity and reinforce Orientation

Project Number:

2020-1-IT02-KA201-079983

Coordinator: Istituto Grafologico Internazionale Girolamo Moretti

Total Grant: 246.240,00 Euro

PROJEKT

Celem projektu HALO jest dostarczenie nauczycielom innowacyjnych narzędzi umożliwiających wspieranie procesów uczenia się w zindywidualizowanych działaniach pedagogicznych, zwłaszcza u uczniów przejawiających trudności w nauce. Ponadto zaproponowane w projekcie metody dają możliwość uzupełnienia znanych i powszechnie stosowanych procedur w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. W metodach tych wykorzystywana jest analiza pisma ręcznego uczniów opracowana na podstawie teorii pismoznawczych sięgających do osiągnięć współczesnej grafologii naukowej… Przeczytaj wszystko

Project Period: November 2020 – October 2022

Project Funded under the ERASMUS+ KA2 Strategic Partnerships in the field of school education

Partners