Proiectul HALO își propune să îmbunătățească calitatea predării și învățării prin metodologiile de analiză grafologică.

Analiza grafologică este folosita ca instrument pentru profesori și consilieri in detectarea stilurilor de învățare, situații de dificultăți, tulburări cognitive cat și pentru a permite o planificare și o programare mai eficientă a activităților didactice.

În egala masura, analiza grafologică poate susține activitățile de orientare, care sunt adesea insuficiente.

HALO se desfășoară în primii doi ani de liceu (ISCED 3), o perioadă în care elevii au probleme și particularități similare în multe țări europene,  în special în cele 3 țări implicate în proiect:  Italia, România și Polonia .

Proiectul HALO reprezintă un răspuns la problemele menționate mai sus și își propune să urmărească următoarele obiective:

-să ofere profesorilor și consilierilor instrumente inovatoare și eficiente pentru a identifica situațiile de disconfort și devianță;

-sa îmbunătățeasca calității proceselor de îndrumare destinate echipării elevilor cu abilități de auto-îndrumare și auto-abilitare;

-să adopte metodologii de predare pentru a îmbunătăți dezvoltarea critică și cognitivă a elevului prin combinarea utilizării noilor tehnologii cu scrierea de mână;

-să îmbunătățească practicile inovatoare ale erei digitale pentru a le permite studenților să beneficieze de avantajele învățării scrisului de mână. 

Main HALO project expected results are:

IO1 –Handwriting analysis handbook and on-line course for teachers;
IO2–Handwriting analysis handbook for students guidance;
IO3– Handwriting and word processing handbook & video-tutorials.

HALO va avea un impact extins asupra:

-participanților direcți in cadrul proiectului HALO, le va oferi competențe concrete privind analiza grafologică și abilitățile IT necesare pentru a concilia scrierea de mână și procesarea textului;

-organizatiilor partenere, proiectul le va oferi o abordare inovatoare pentru planificarea și gestionarea căilor de formare și a serviciilor de îndrumare atât la nivelul NA, cât și la nivelul UE;

-altor părți interesate( autoritățile pieței muncii, factorii de decizie politică și factorii de decizie politică la nivel regional, NA și UE; organizații ale pieței muncii; camerele de comerț și partenerii sociali) Acestia  vor realiza impactul proiectului si abordarea inovatoare, flexibilă a modelului HALO.